PRIVATLIVSPOLITIK

1. FORMÅL MED POLITIK

1.1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan hummel Cenozoic ApS og i nogle tilfælde hummel A/S(”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og ­så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos hummel Cenozoic ApS og i nogle tilfælde hummel A/S, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde ­udveksler personoplysninger med os.

 

2. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGERNE

2.1. hummel Cenozoic ApS behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medier, eller hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere til hummels legitime formål i den daglige drift eller i anonymiseret form.

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

 

2.1.1. Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysningerne som vi indsamler ved hjælp af cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, dit operativsystem, din interaktion med reklamer og de sider du besøger. Du giver samtykke til cookies efter cookiereglerne, og samtykke efter databeskyttelsesreglerne (GDPR art. 6(1)(a)) til den videre behandling af dine oplysninger.
På vores hjemmeside har vi desuden pixels fra blandt andet sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du giver samtykke hertil ifølge GDPR art. 6(1)(a). Vi anvender pixels fra Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Læs mere herom nedenfor i punktet 2.1.2 Sociale medier.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger til vores legitime interesse i at kunne svare dig ifølge GDPR art. 6(1)(f). De oplysninger som vi behandler, er navn, e-mail samt oplysninger om hvad din henvendelse drejer sig om (ordre, produkt & lager, nærmeste forhandler, B2B henvendelser, sponsorater, presse og medier). Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen.

De oplysninger vi behandler via vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

 

2.1.2. Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om tøj, sko, tasker, accessoires, sportsartikler, information om selskabet hummel Cenozoic ApS eller hummels aktiviteter samt nyheder om nye kollektioner, tilbud, udsalg, konkurrencer og andet markedsføringstiltag. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Vi udsender markedsføring til dig både pr. e-mail, sms og via sociale medier (Instagram, Facebook, Twitter samt Tik Tok og Pinterest). Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det ovenstående.

Vi kan også bruge din browserhistorik med henblik på markedsføring af vores produkter via sociale medier, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a).

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. oplysninger om dine præferencer og demografiske oplysninger som f.eks. dit køn, fødselsdato og adresse til brug for profilering, således vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig. Dette sker på baggrund af dit samtykke efter GDPR art. 6(1)(a).

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt kun oplysninger om dit navn, e-mail, købshistorik og browserhistorik.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket hertil i de nyhedsbreve, sms eller lignende du modtager samt ved at sende en mail til clubsupport@hummel.dk

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

 

2.1.3. Kundeforhold

Erhvervskunder

I forbindelse med salg af produkter til erhvervskunder, behandler hummel Cenozoic ApS, hummel A/S eller andre dele af koncernen oplysninger om erhvervskunders kontaktpersoner for at kunne sine legitime interesser i den daglige drift (GDPR art. 6(1)(f)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, firmanavn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

Privatkunder

hummel Cenozoic ApS behandler personoplysninger om private kunder, når du er kunde hos os via vores E-shop. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. oplysninger om tidligere køb og demografiske oplysninger som f.eks. dit køn, fødselsdato og adresse til brug for profilering, således vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få vurderet, om der kan gives indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 4 nedenfor.

 

2.1.4. Marketplaces

hummel Cenozoic ApS distribuerer også sine produkter via forskellige online forhandlere, og der behandles i denne forbindelse følgende personoplysninger: navn, fødselsdato, e-mail, adresse, betalingsoplysninger samt oplysninger om varekøb (type og størrelse) (GDPR art. 6(1)(b)).

 

2.1.5. Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

 

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt at hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

3.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget og legitim interesse i videregivelsen. De oplysninger, som vi på baggrund af dit samtykke har indsamlet, kan videregives til tredjeparter, hvis tredjeparterne har samme formål som os. Trækker du dit samtykke tilbage, underretter vi naturligvis de(n) pågældende tredjeparter herom, således de fremadrettet ikke behandler dine oplysninger.

 

3.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

 

3.3. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser, der regulerer overførslen af personoplysninger uden for EU/EØS.

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

4.2. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

 

4.3. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til clubsupport@hummel.dk

 

4.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

 

 

5. DATAANSVARLIGE OG KONTAKTOPLYSNINGER

Den virksomhed, som er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

hummel Cenozoic ApS

CVR.nr: 43317032

Balticagade 20, 8000 Aarhus C

Danmark

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på clubsupport@hummel.dk eller på telefon +45  88 70 49 50

 

6. ÆNDRINGER

6.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

 

6.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 04.12.2023